SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: E-HMVT09-ES
E-HMVT09-ES
Embedded systems
Cursus informatieRooster
CursusE-HMVT09-ES
Studiepunten (ECTS)15
Categorie-
CursustypeMinor
VoertaalNederlands
Aangeboden doorDe Haagse Hogeschool; Technology, Innovation & Society; Elektrotechniek;
Is onderdeel van-
Contactpersooning. J.Z.M. Broeders
Telefoon-
E-mail-
Docenten
Docent
ing. J.Z.M. Broeders
Overige cursussen docent
Docent
ing. J.J. Visser
Overige cursussen docent
Collegejaar2014
Periode
Onbekend
Aanvangsblok
BLOK2/  MBLOK2
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
AanmeldingsprocedureInschrijven via OSIRIS Student
ToelichtingStudent moet zichzelf inschrijven via OSIRIS Student.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOpleiding/faculteit heeft voorrang
ToelichtingDe studenten van de opleiding/afdeling waartoe de cursus behoort hebben voorrang op andere studenten.
Cursusdoelen
Embedded systems spelen een groeiende rol in de samenleving. Embedded systems tref je aan in auto's, beamers, hartslagmeters, MP4-spelers, beveiligingscamera's, navigatiesystemen, speelgoed, kopieermachines en huishoudelijke apparatuur; kortom in bijna alle apparaten. Het embedded system zorgt er bijvoorbeeld voor dat het apparaat eenvoudiger te bedienen is en zuiniger met energie omgaat. Apparaten met embedded systems reageren zelfstandig op hun omgeving. Het samenspel van elektrotechniek (configureerbare hardware) en technische informatica (embedded software) in deze apparatuur maakt een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces noodzakelijk. Na het volgen van deze minor kun jij helpen om apparaten in te toekomst nog intelligenter te maken.
Inhoud
Onderdelen
Minorbeschrijving Embedded Systems
Titel v.d. minor  & taal
Title & language
Embedded Systems
Categorie minor
Type of minor
X
Verdiepende minor
Aanbiedende academie / opleiding
Organising department/ program
Academie voor Technology, Innovation & Society Delft / Elektrotechniek
Contactpersoon
Contactperson
ir. ing. J.Z.M. Broeders
J.Z.M.Broeders@hhs.nl
015-2606308
Algemene doelstelling
General objectives
Embedded systems spelen een groeiende rol in de samenleving. Embedded systems tref je aan in auto's, beamers, hartslagmeters, MP4-spelers, beveiligingscamera's, navigatiesystemen, speelgoed, kopieermachines en huishoudelijke apparatuur; kortom in bijna alle apparaten. Het embedded system zorgt er bijvoorbeeld voor dat het apparaat eenvoudiger te bedienen is en zuiniger met energie omgaat. Apparaten met embedded systems reageren zelfstandig op hun omgeving. Het samenspel van elektrotechniek (configureerbare hardware) en technische informatica (embedded software) in deze apparatuur maakt een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces noodzakelijk. Na het volgen van deze minor kun jij helpen om apparaten in te toekomst nog intelligenter te maken.
Korte weergave inhoud
Summary of contents
Deze minor geeft een compleet overzicht van het zogenoemde ESL (Electronic System Level) ontwerpproces. Een deel van de minor richt zich op de eerste stappen in het ontwerpproces: het modelleren van het systeem op systeemniveau met behulp van de modelleringstaal SystemC. Ook wordt aandacht besteed aan het verificatieproces met behulp van model-checking. Een ander deel van de minor richt zich op de implementatie van zowel de hard- als de software. Bij de software implementatie wordt ook het gebruik van een Real-Time Operating System (RTOS) behandeld. Je zult een essay schrijven waarbij je zelf kunt inzoomen op een specifiek aspect van Embedded Systems. Bij de practica ga je onder andere een beeldbewerkingapplicatie die geschreven is in C++ optimaliseren voor het DE2-70 ontwikkelbord. Dit kan gedaan worden door de software te optimaliseren, maar ook door bepaalde delen van de software in hardware te implementeren. Je ontwikkelt ook een driver voor het RTOS µC/OS-II. Je werkt twee dagen per week aan een bedrijfsproject op het gebied van embedded systems.
Doelgroep
Indication of target group
Studenten Elektrotechniek (E) en Technische Informatica (TI) in de eindfase van hun opleiding.
Ingangseisen
Entry requirements
Studenten dienen te beschikken over de volgende voorkennis: programmeren in C en C++, logica of digitale techniek en microcontrollertechniek. E studenten dienen te beschikken over kennis van VHDL en digitaal systeem ontwerpen. Dit geldt echter uitdrukkelijk niet voor TI studenten. TI studenten dienen te beschikken over kennis van operating systems en software engineering. Dit geldt echter uitdrukkelijk niet voor E studenten.
Einddoelen / competenties
Competency levels
Een student die deze minor heeft doorlopen is in staat om:
•           Een design space exploration uit te voeren, voor een probleem dat met een embedded system kan worden opgelost. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hardware/software co-design. Mogelijke oplossingen worden gespecificeerd en gesimuleerd met SystemC en geverifieerd met behulp van model-checking.
•           Een embedded system gespecificeerd in SystemC te ontwerpen, implementeren en testen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hardware beschrijvingstaal, embedded software en (indien nodig) van een embedded RTOS (Real Time Operating System). Dit zal leiden tot een SOC (System On Chip)-ontwerp waarvan een prototype in een FPGA geïmplementeerd kan worden.
Toetsing en minimumeisen voor een voldoende
Description of tests and minimum pass rate
2 schriftelijke toetsen, 2 practicumbeoordelingen, 1 essay en 1 projectassessment. Practica worden beoordeeld met O/V, de overige onderdelen met een cijfer. Voor alle delen geldt een minimumcijfer van 4.5. Eindresultaat is het naar studielast gewogen gemiddelde.
Werkvormen + verdeling van de studielast
Teaching methods + studyload
3 vakken (elk met college en practicum) elk met een studielast van 80 uur en een project met een studielast van 160 uur.
Contacturen per week
Contact hours
13 contacturen/week: 6 uur college + 6 uur practica + 1 uur projectbegeleiding.
Leer(hulp)middelen
Study aids
SystemC: From the Ground Up, Black & Donnovan (ISBN 9780387292403).
Diverse internetbronnen en wetenschappelijke artikelen.
Samenwerkingspartners
Partners
TU Delft, NXP, Alphatron Marine, Thales en diverse andere bedrijven.
Minimum- en maximumdeelname
Minimum- and maximum participation
Minimaal 12 studenten (geen maximum)
Blok / lint en periode van uitvoering
Fulltime / part-time and Term
Blokminor (onderwijs-) periode 2.   
Themavelden (meerdere keuzes mogelijk)
Subject themes (more than one possible)
O
Economie en Markt
O
Mens en Cultuur
O
Gezondheid en Sport
O
Recht, Veiligheid en Maatschappij
X
ICT en Media
X
Techniek en Design
O
Internationale thema’s
O
Werk, Welzijn en Onderwijs
O
Management en Organisatie
Bijzonderheden
Miscellaneous
Geen
Code
 
E-HMVT09-ES
Competenties
-
Ingangseisen
Je mag niet uitsluitend ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Accountancy
- Bedrijfseconomie
- Bedrijfseconomie (Compact)
- Bedrijfseconomie - Associate Degree
- Bedrijfseconomie - English Stream / IFMC
- Bedrijfskunde MER
- Bestuurskunde/Overheidsmanagement
- Bestuurskunde/Overheidsmanagement - English Stream
- Bestuurskunde/Overheidsmanagement - English Stream Exchange
- Civiele Techniek
- Communicatie - English stream / ICM
- Culturele en Maatschappelijke Vorming
- European Studies
- European Studies - English Stream
- HBO-Rechten
- HBO-Rechten - English Stream
- HBO-Rechten - Exchange
- Huidtherapie
- Human Resource Management
- Integrale Veiligheidskunde
- Integrale Veiligheidskunde - English Stream
- International Business and Management Studies
- International Financial Management and Control - Exchange
- Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
- Maatschappelijk Werk & Dienstverlening - Exchange
- Management in de zorg
- MW Associate Degree
- Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding
- Opleiding tot Verpleegkundige
- Opleiding tot Verpleegkundige - Exchange
- Pedagogiek
- Pedagogiek (Conversie resultaten)
- Small Business en Retail Management
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening - Exchange
- Voeding & Diëtetiek
- Voeding & Diëtetiek - Exchange
Ingangseisen toets
-
Voorkennis
Programmeren in C++
Logica of digitale techniek
Inleiding operating systems
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Bronnen van zelfstudie
-
Interessegebied
ICT en Media
Interessegebied
Techniek en Design
Type van de minor
Verdiepende minor
Blok- of lintminor
Blokminor
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
HM-ES-pj|project

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

HM-ES-pr1|hardware/software codesign

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

HM-ES-pr2|electronic system level design

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

HM-ES-pr3|embedded software

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

HM-ES-th1|hardware/software codesign

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

HM-ES-th2|electronic system level design

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

HM-ES-th3|embedded software

Algemeen
-

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Bijdrage aan groepswerk
-

Toetsen
HM-ES-pr1|hardware/software codesign
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
-

Deadlines
-

HM-ES-pr2|electronic system leveldesign
Weging1
Minimum cijfer1

Beoordeling
-

Deadlines
-

HM-ES-pr3|embedded software
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
-

Deadlines
-

HM-ES-pj1|project
Weging2
Minimum cijfer4,5

Beoordeling
-

Deadlines
-

HM-ES-sc1|hardware/software codesign
Weging1
Minimum cijfer4,5

Beoordeling
-

Deadlines
-

HM-ES-sc3|embedded software
Weging1
Minimum cijfer4,5

Beoordeling
-

Deadlines
-

SluitenHelpPrint
Switch to English